Privacy policy

Fête du Café respecteert jouw privacy en wij zorgen er voor dat de persoonlijke informatie die we van jou ontvangen vertrouwelijk wordt behandeld. Fête du Café verwerkt jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 1. Fête du Café
  Fête du Café is een merknaam en onderdeel van UJDBF BV. Je kunt ons vinden op de Oswald Wenckebachstraat 13, 2202 HL te Noordiejk. Wij zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 28064043. Je kunt ons per e-mail bereiken via info@feteducafe.nl.

 2. Waarvoor gebruiken wij je gegevens?
  Fête du Café verwerkt je persoonsgegevens in de eerste plaats in het kader van haar dienstverlening aan klanten. Aan klanten vragen we in ieder geval de volgende gegevens: naam, e-mailadres, adres, betaalgegevens, bankrekeningnummer, telefoonnummer. Die gegevens gebruiken we om je bestelling te verwerken, de voortgang te controleren en om je een factuur te sturen. Zou je die gegevens niet verstrekken, dan kunnen we onze producten niet bij je bezorgen. Ook gebruiken we je gegevens om contact met je te onderhouden. Aanvullend verwerkt Fête du Café je persoonsgegevens in het kader van haar bedrijfsvoering, de administratie, de afhandeling van klachten en vragen, het opnemen van contact met jou en het naleven van wettelijke verplichtingen. Voorts verwerkt Fête du Café je persoonsgegevens voor communicatie- en marketingdoeleinden. We leren je graag beter kennen om een goede relatie op te bouwen en te onderhouden. We leggen je demografische gegevens, zoals geslacht en geografische locatie, vast en noteren je contact- en koopgegevens in ons klantsysteem. Ook houden we bij wanneer we contact hebben gehad en wat we hebben besproken. Zo krijgen we inzicht in jouw wensen en interesse. Hier kunnen wij ook campagnes op inrichten. Mogelijk gebruiken we jouw e-mailadres om je een nieuwsbrief te sturen, met daarin berichten over onze nieuwe producten, acties of andere nieuwtjes. Dat doen we alleen als je daarvoor je toestemming hebt verleend. Die toestemming kun je weer intrekken via de link ‘unsubscribe’ die je onderaan elke nieuwsbrief vindt. Fête du Café verwerkt jouw gegevens alleen voor bovenstaande doeleinden en zal je gegevens niet verder verwerken dan noodzakelijk voor die doeleinden.

 3. Grondslagen voor de gegevensverwerking
  Grondslagen voor de verwerking zijn het uitvoeren van overeenkomsten die Fête du Café met je sluit of de door jou verleende toestemming. Daarvoor geldt trouwens dat je die toestemming ook altijd net zo eenvoudig weer kunt intrekken. Ook kan Fête du Café verplicht zijn je gegevens te verwerken op grond van een wettelijke plicht, bijvoorbeeld om te kunnen aantonen dat zij de regels van de AVG of haar werkgeversverplichtingen naleeft. Verder kan Fête du Café gegevens verwerken op grond van haar gerechtvaardigd belang of dat van een derde, zoals voor werving en selectie, direct marketing of het verbeteren van de gebruikersvriendelijkheid van de website.

 4. Van wie worden persoonsgegevens verwerkt?
  Fête du Café verwerkt persoonsgegevens van: klanten van Fête du Café voor zover dit voor haar dienstverlening noodzakelijk is; ontvangers van nieuwsbrieven en commerciële e-mails van Fête du Café; bezoekers van de website van Fête du Café; persoonsgegevens die zijn verkregen via social media; (ingeleend) personeel en sollicitanten.

 5. Wie ontvangen jouw gegevens nog meer?
  We zijn zuinig op jouw gegevens. We delen ze met Vendors (partijen die op Fête du Café hun producten verkopen en jou het pakketje toesturen). Verder delen we jouw gegevens alleen met anderen als dat nodig is om ervoor te zorgen dat je je bestelling ontvangt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan bezorgdiensten, het distributiecentrum en de drukkerij.